لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 725000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1050000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1720000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2410000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4150000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 32000000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 13000000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 28800000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 32000000 @Updatedate

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-