لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 725000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1050000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1720000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2410000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4150000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 32000000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 13000000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 28800000
سه راهی استنلس استیل A182 F304L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 32000000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25

مدل سه راه

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راهی ساکت ولد کلاس 6000-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-