لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000

مدل سه راه

سه راه مساوی استنلس استیل فورج-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 680000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3/8 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 730000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 800000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1160000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل ریال 1900000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2670000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4570000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 6160000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 14300000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 32000000 @Updatedate
سه راهی استنلس استیل A182 F316L ساکت ولد کلاس 6000 سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 35500000 @Updatedate

مدل سه راه

سه راه مساوی استنلس استیل فورج-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راه مساوی استنلس استیل فورج-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-