لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 312000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/8 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 360000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 360000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 430000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 650000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1000000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1420000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1730000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4600000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 6100000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 17000000 @Updatedate

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

both well fittings-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راه استنلس فورج ساکت-

both well fittings-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-