لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1465000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/8 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1585000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1760000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 0 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4128000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 5800000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 9915000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 13420000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 24855000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 41210000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F316L سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 77355000 @Updatedate

مدل سه راه

سه راه استنلس فورج ساکت-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

سه راه استنلس فورج ساکت-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-