لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L

مدل سه راه

ساکت ولد کلاس 3000 304L-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1135000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1355000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2045000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 3180000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 4470000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 7655000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 18950000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 35500000 @Updatedate
سه راهی ساکت ولد استنلس استیل کلاس 3000 A182 F304L سایز 4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 70440000 @Updatedate

مدل سه راه

ساکت ولد کلاس 3000 304L-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

ساکت ولد کلاس 3000 304L-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوشی-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

-