لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1/4 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 456000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 3/8 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 457000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1/2 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 540000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 3/4 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 800000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1 اینچ استنلس استیل ASME ریال 1360000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1/4 1 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 1880000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1/2 1 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 3250000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 2 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 4300000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 1/2 2 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 10000000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 3 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 22600000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 6000 A182 F304L سایز 4 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 24700000 @Updatedate

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

6000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

زانو ساکت ولد کلاس 6000 A182 F304L-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

6000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

ASME-

-