لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد فورج-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 1080000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/8 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 1080000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 1080000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/4 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 1360000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 1930000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 1 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 3260000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 1 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 4500000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 2 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 7776000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 2 اینچ کربن استیل جوشی ANSI ریال 14570000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 3 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 26000000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 4 اینچ استنلس استیل جوشی ANSI ریال 65880000 @Updatedate

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد فورج-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

میزان شعاع

شعاع کوتاه-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ANSI-

عکس اورجینال

-

زانو ساکت ولد فورج-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

شعاع کوتاه-

A182-

3000-

1/4-4 ساکت-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

بدون درز-

ANSI-

-