لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد 304-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/4 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 900000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 3/8 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 900000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 900000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 3/4 اینچ استنلس استیل ریال 1135000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 1 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 1605000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/4 1 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 2715000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 1/2 1 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 3745000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 90 درجه کلاس 3000 A182 F304L سایز 2 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 6480000 @Updatedate

مدل زانویی 90 درجه

زانو ساکت ولد 304-

برند زانویی 90 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

کلاس

3000-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانو ساکت ولد 304-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

3000-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

مساوی-

-