لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L

مدل زانویی 45 درجه

زانو ساکت ولد-

برند زانویی 45 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1000000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 3/4 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1266000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 1662000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/4 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 2766000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 1 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 3474000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 5430000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 1/2 2 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 14600000 @Updatedate
زانو ساکت ولد استنلس استیل 45 درجه کلاس 3000 A182 F316L سایز 3 اینچ فشار قوی استنلس استیل A182 جوشی ریال 29200000 @Updatedate

مدل زانویی 45 درجه

زانو ساکت ولد-

برند زانویی 45 درجه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

مادگی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانو ساکت ولد-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

مادگی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

80s-

مساوی-

-