لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 A403 316/316L

مدل زانویی 90 درجه

ELBOW BW LR 90 -

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 1/2 استنلس استیل ASME ریال 150000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 3/4 اینچ استنلس استیل جوشی ریال 250000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 1 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 0 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 1/4 1 اینچ استنلس استیل ریال 550000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 1/2 1 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 650000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 2 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 850000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 1/2 2 اینچ استنلس استیل ASME ریال 1500000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 3 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 2200000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 4 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 0 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 6 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 11000000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 8 اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 25000000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 90 درجه رده 80 سایز 12اینچ استنلس استیل جوشی ASME ریال 35000000 @Updatedate

مدل زانویی 90 درجه

ELBOW BW LR 90 -

آلیاژ

A403-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

ELBOW BW LR 90 -

A403-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

80s-

مساوی-

-