لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 A403 316/316L

مدل زانویی 45 درجه

LR-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 45 درجه مدل زانویی 45 درجه/td> نوع زانویی 45 درجه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 بدون درز ریال 100000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 0 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 250000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 350000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 450000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 550000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 850000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 3 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 1300000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 4 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی بدون درز ریال 2400000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 6 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 8500000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 8 اینچ جوشی استنلس استیل A403 جوشی ریال 15000000 @Updatedate
زانو استنلس استیل 316 لب جوش 45 درجه رده 80 سایز 10 اینچ جوشی استنلس استیل جوشی بدون درز ریال 25000000 @Updatedate
این لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 به روز رسانی گردید @Updatedate

مدل زانویی 45 درجه

LR-

آلیاژ

A403-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80s-

عکس اورجینال

-

LR-

A403-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

جوشی-

ASME-

80s-

-