لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانویی چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده Hot Dip Galvanized MF ELBOW

مدل چپقی

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

برند چپقی

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل چپقی

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

برند چپقی

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

نری- مادگی-

1/2-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1730773990143127742411277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2730787990143127742421277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3730788990143127742431277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4730789990143127742441277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5730791990143127742451277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6730792990143127742461277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7730793990143127742471277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8730794990143127742481277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9730795990143127742491277424nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull