لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تله بخار ترموستاتیک

مدل تله بخار

تراپ -

مکانیزم

ترموستاتیکی-

نحوه اتصال

پیچی- ساکت جوشی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل تله بخار

تراپ -

مکانیزم

ترموستاتیکی-

نحوه اتصال

پیچی- ساکت جوشی-

حالت نصب

همه جهات-

جنس بدنه

کربن استیل-

نوع فشار

فشار متوسط-

گروه رنگ

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تراپ -

ترموستاتیکی-

پیچی- ساکت جوشی-

همه جهات-

کربن استیل-

فشار متوسط-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1726182642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2726183642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3726184642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4726185642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5726186642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6726187642143127529410001275294nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull