لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 COUPLING S.S sw

مدل بوشن

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 135000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 165000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 215000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 324000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 415000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 645000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 1140000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 1765000

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 3460000

مدل بوشن

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

-