لوگوی تاسیسات نفت و گاز

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 COUPLING S.S sw

مدل بوشن

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

نام بوشن

جنس

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

تاریخ به روزرسانی

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 505000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 615000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 935000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 1220000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 1560000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 2440000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 5650000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 3 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 8735000

@Updatedate

بوشن ساکت ولد استنلس استیل 304 کلاس 3000 سایز 4 اینچ

استنلس استیل

جوشی

ریال 20230000

@Updatedate

مدل بوشن

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

آلیاژ

A182-

رابط

جوشی-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

استنلس استیل-

نوع اتصال

جوشی-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-

3000 COUPLING S.S sw فول کوپلینگ-

A182-

جوشی-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی-

استنلس استیل-

جوشی-

ASME-

-